imgboxbg

建筑机械

 

Schleicher控制器完全满足现代起重机控制的所有性能要求,包括所有安全功能,也可以用于移动式起重机。

 

特点:

Ÿ   自动组装/拆卸(13分钟内)

Ÿ   起重及安全功能监控

Ÿ   起重及安全功能控制

Ÿ   可转向车轴

Ÿ   可预先设定起重机配置(安装方向,挂钩高度,吊臂位置)

Ÿ   液压可伸缩滑杆

Ÿ   液压控制的支撑气缸

Ÿ   自动调平

Ÿ   密封电路板

 

优势:

Ÿ   独立工作

Ÿ   大范围

Ÿ   快速组装

Ÿ   防倾倒

Ÿ   坚固耐用(低至-10°C,防止冷凝和振动)

 

宁波仕诺德科技集团有限公司

© schleicher  浙ICP备20000091号-1